DUALAR (Azərbaycan) pour PC Windows

Note: 4,7/5 - ‎4+ avis
Dernière version: 1.0
Téléchargements: 50K+
Mise à jour: 16 juillet 2019
Télécharger DUALAR (Azərbaycan) pour PC Windows & Mac gratuit
Compatible avec l’Windows (7, 8, 10) et l'Mac
Advertisement

Informations

Taille: 759,2 KB
Version: 1.0
Nom du paquet: com.ByGajiyev.dualar
Catégorie: Livres et références
Développé par: ByGajiyev
Système d'exploitation minimum: Android 1.6 ou version ultérieure
Autorisations d'application: [ afficher les détails ]
Note: Prières (Azerbaïdjan), l'Azerbaïdjan à la prière
Description: Quran:«De:Əgər sizin duanız olmasa, Rəbbim sizə heç bir dəyər verməz, əslində siz təkzib etdiniz və tezliklə (əzab sizə) yaxın olacaq.»«Və sizin Rəbbiniz dedi... [ lire la suite | traduire ]

Captures d'écran [ voir tout (3 photos) ]

DUALAR (Azərbaycan) captures d'écran

Instructions d'installation

DUALAR (Azərbaycan) peut être utilisé sur tout appareil fonctionnant sous Android 1.6 et versions ultérieures. Vous pouvez également installer et exécuter cette application sur votre ordinateur en utilisant un émulateur Android. Voici comment procéder:

Installer DUALAR (Azərbaycan) sur votre ordinateur (PC Windows, ordinateur portable, Mac, ...)

Vous pouvez exécuter des applications Android sur votre ordinateur à l'aide d'un émulateur Android. Il existe d'innombrables émulateurs Android, mais dans ce tutoriel nous utilisons BlueStacks. Cette application est disponible pour Mac et Windows.

Étape 1 : Installation

L'installation de BlueStacks est un processus très simple. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger le programme sur la page Web de BlueStacks et d'exécuter le fichier (https://www.bluestacks.com). Le fichier d'installation est assez large et l'installation peut prendre un certain temps.

Une fois l'installation initiale terminée, l'ouverture du programme ne prend pas plus que quelques secondes. Une fois ouvert, on vous demandera de vous connecter en utilisant un compte Google, comme c'est le cas pour tout smartphone ou tablette Android.

Pendant le processus d'installation, vous pouvez rencontrer des messages d'erreur tels que « L'accélération matérielle n'est pas disponible sur votre système » ou « Cet hôte supporte Intel VT-x, mais il est désactivé ». L'activation des fonctions d'accélération matérielle aide les applications de virtualisation à s'exécuter plus facilement et beaucoup plus rapidement. Les applications comme BlueStacks exécutent pratiquement un système d'exploitation complet sur votre système actuel.

Étape 2 : Installation de l'APK de DUALAR (Azərbaycan)

Si vous n'avez pas installé d'autres programmes associés au type de fichier APK, BlueStacks ouvrira automatiquement les fichiers APK. Double-cliquez sur le fichier pour lancer BlueStacks et installer l'application. Vous pouvez également glisser le fichier APK et le déposer sur l'écran d'accueil BlueStacks. Confirmez que vous voulez installer l'application, et elle apparaîtra sur votre écran d'accueil BlueStacks après l'installation.

Et voilà ! Maintenant, vous avez installé DUALAR (Azərbaycan) avec succès sur votre ordinateur en utilisant BlueStacks.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion ci-dessous.

Notes et avis

4,7 étoiles sur 5 - 447 avis
5
392
4
23
3
4
2
14
1
14

(*) is required

Advertisement
Quran:
«De:Əgər sizin duanız olmasa, Rəbbim sizə heç bir dəyər verməz, əslində siz təkzib etdiniz və tezliklə (əzab sizə) yaxın olacaq.»
«Və sizin Rəbbiniz dedi: «Məni çağırın, sizə cavab verim. Mənə ibadət etməkdən boyun qaçıran kəslər tezliklə xar olmuş və ahu-zar edə-edə Cəhənnəmə daxil olacaqlar.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Dua ibadətin mayasıdır (şirəsidir) və dua etməklə heç kəs həlak olmaz.»
Allahın Peyğəmbəri (s) : «Dua möminin silahı, dinin sütunu, səmaların və yerin nurudur.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «İnsanların ən acizi, dua etməkdə aciz olanıdır.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Ən üstün ibadət duadır. Allah-taala bəndəyə dua izni (və uğuru) verəndə rəhmət qapısını onun üzünə açar. Şübhəsiz ki, dua etməklə heç kəs həlak olmaz.»
İmam Əlinin (ə) İmam Həsənə (ə) vəsiyyətindən: «Bil ki, dünya və axirət aləminin xəzinələrinin sahibi olan Kəs, sənə Onu çağırmağa icazə və sənin duanı qəbul etməyə zəmanət vermişdir. Sənə əmr etmişdir ki, Onu çağırasan, O da bəxş etsin. O, mehriban və bağışlayandır. Səninlə özü arasında bir hicab qoymamış və səni bir vasitəçi gətirməyə vadar etməmişdir... Sonra öz xəzinələrinin və sərvətlərinin açarı olan duanı və Ondan (nemət) istəməyi sənin ixtiyarına vermişdir. Beləliklə, sən istədiyin vaxt dua etməklə Onun xəzinələrinin qapısını açarsan.»
İmam Əli (ə): «Dua rəhmət qapısının açarı və qaranlıqda (işıq saçan) çıraqdır.»
İmam Əli (ə): «Yer üzündə Allahın ən çox sevdiyi iş duadır.»
İmam Əli (ə): «Dua möminin sipəridir.»
İmam Sadiq (ə): «Sənə dua etməyi tövsiyə edirəm. Çünki onda hər dərdin şəfası var.»
İmam Sadiq (ə): «Dua et və demə ki, iş işdən keçibdir (yəni, nə yazılıbsa o da olacaqdır). Həqiqətən, Allah dərgahında elə bir məqam və dərəcə var ki, ona duadan başqa heç bir vasitə ilə çatmaq olmaz.»
İmam Sadiq (ə): «Dua iti silahdan daha çox təsirlidir.»
İmam Rza (ə): «Peyğəmbərlərin silahından yapışın.!» Soruşdular: «Peyğəmbərlərin silahı nədir?» Buyurdu: «Dua.»

Dua mütləq baş verəcək alın yazısını (qəza və qədəri) dəyişdirər
Allahın Peyğəmbəri (s): «Qəzanı (alın yazısını) duadan başqa heç nə qaytara bilməz.»
İmam Səccad (ə): «Dua insanı nazil olan və nazil olacaq bəladan qoruyar.»
İmam Kazim (ə): «Həmişə dua edin. Çünki Allah dərgahına dua edib, Ondan istəmək ilahi qəzavü-qədərdə yazılan və yalnız həyata keçməsi qalan bəlanı uzaqlaşdırar. Beləliklə, Allaha dua olunsa və Ondan istənilsə, Allah-taala bəlanı birdəfəlik geri qaytarar.»

Dua müxtəlif bəlaları uzaqlaşdırar
Allahın Peyğəmbəri (s): «Bəla qapılarını dua ilə bağlayın.»
İmam Əli (ə): «Bəla dalğalarını dua ilə geri qaytarın. Başı bəlalar çəkmiş, bəladan canı boğazına yığılmış şəxsin duaya olan ehtiyacı asudə yaşayan, ancaq bəladan amanda olmayan şəxsdən çox deyil.»
İmam Sadiq (ə): «Hər kəs, ona bəla yetişə biləcəyindən narahat olarsa və bəlanın gəlişindən əvvəl dua edərsə, Allah-taala heç vaxt ona bəla göndərməz.»

Dua ilə hadisələri qabaqlamaq
Quran:
«İnsana bir zərər yetişən zaman, Rəbbinə tərəf üz tutub Onu çağırar. Sonra, Rəbbi tərəfindən Ona bir nemət əta edildikdə, bundan əvvəl etdikləri bütün duaları yaddan çıxarar və (insanları) haqq yolundan azdırmaq üçün Allaha şəriklər qoşar. De: «Hələ öz küfrünlə bir müddət (dünya həyatından) bəhrələn. (Axirətdə) Sən Cəhənnəm əhlindənsən.»
«Yaxud əli hər yerdən üzülüb çarəsiz qalan bir kimsə Onu çağıran zaman duasına cavab verən, çətinliyini aradan götürən və sizi yer üzünün varisləri edən kimdir?. Məgər Allahla yanaşı başqa bir tanrı varmı? Necə də az nəsihət götürürsünüz.»

Hər bir ehtiyac üçün dua etməyə təşviq
«Biharul-Ənvar»: Allah-taala Davuda (ə) vəhy etdi:«Xoşluqda və rahatlıqda Məni yad et ki, çətinlikdə və sıxıntıda sənin duanı qəbul edim.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Rahatlıq vaxtı özünü Allaha tanıtdır ki, çətinlik və sıxıntı zamanı da O səni tanısın.»
İmam Baqir (ə): «Layiqlisi budur ki, mömin çətinlik və sıxıntı vaxtı dua etdiyi kimi, xoşluq və rahatlıqda da elə dua etsin.» Hər bir ehtiyac üçün dua etməyə təşviq
  • Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.
  • Allows an application to modify the current configuration, such as locale.
  • Allows an application to write to external storage.
  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows an app to create windows using the type TYPE_APPLICATION_OVERLAY, shown on top of all other apps.
  • Allows an application to read from external storage.
Coran:
«De: Əgə est pas votre prière, je sizə Rəbb un dəyə de hachures est verməz, əslində-vous təkzib Cartoons plaidés tezliklə (əzab sizə) Yaxin olacaq".
«Les dessins animés de votre Rəbb dit:" Appelez mən, l'efficacité cavab sizə. Mənə ibadət etməkdən cou qaçır l'kəslə est tezliklə x été Dessins animés ahu-membrane-edə Cəhənnəmə edə olacaq sont sans TVA. "
Peyğəmbər de Dieu (s): «La prière est la levure ibadət (de şirəs est) pas həlak kəs Cartoons prière etməklə trappe".
Peyğəmbər de Dieu (s): «armes de la prière Momma, la colonne de la religion, Dessins animés sə Le paludisme est un lieu de lumière".
Peyğəmbər de Dieu (s): «Les gens ən incapables de etməkdə la prière est l'humble".
Peyğəmbər de Dieu (s): «ən est la prière ibadət supérieure. Bəndəyə prier Dieu-taal permis (Cartoons Chance) verəndə rəhmət qapı Ouvre son üzünə. Şübhəsiz que la prière serait həlak kəs etməklə trappe ".
Imam de Əli (ə) Imam Həsənə (ə) vəsiyyətindən: «Sachez que le monde des dessins animés axirət propriétaire aləm de xəzinələr du Kəs, sənə prière qəbul icazə Cartoons sən l'Magadan l'appeler etməyə zəmanət vermis. Sənə əm qu'il utilise le logiciel, l'çağıras que, et il l'a laissé bəxş. Il Mehriban dessins animés Pardonneur. Səninlə extraire un hijab Qoy pas Cartoons sən un vasitəç entre gətirməyə watts etməmişd ... Après la prière, qui est solveurs essence de xəzinələr de BD BD lui (nemət) sərvətlər istəməy l'sən l'ixtiyar aux vermis. Beləliklə, sən istədi la prière de vaxtı etməklə vous ouvrez le qapı de son xəzinələr ".
Imam Əli (ə): «Priez rəhmət qapı les solveurs des qaranlıq dessins animés (les cheveux de ISIQ) est çıraq".
Imam Əli (ə): "L'emplacement est de prier Dieu ən üzündə cox sevdimde affaires."
Imam Əli (ə): "Momma est sipər de la prière."
Imam Sadiq (ə): «Sənə prière etməy l'edirəm de tövsiyə. CHAQUE vous də dans sur ce point car il şəfa. "
Imam Sadiq (ə): «Priez dessins animés demə cette entreprise est işdən keçib (yən de nə yazılıbs il est également olacaq). Həqiqətən, j'ai un məqa Cartoons dərəcə dərgah elə en Dieu qu'il ne serait pas un vasitə ilə çatmaq prière BASQ la trappe ".
Imam Sadiq (ə): «est-ce que la prière est plus cox Silahdar təsirl".
Imam Rza (ə): «.! Le bâton de Peyğəmbərlər armes» Soruşdu sont: «Peyğəmbərlər l'arme est nə" Il répondit: "?. Pray"

Prières tête mütləq verəcək les fascia (les dessins animés de qəz qədər) de dəyişdirə
Peyğəmbər de Dieu (s): «Airport Qəz (du sort de) la prière BASQ éclosent qaytar nə à bilməz".
Imam Səccad (ə): «qoruy de prière qui a révélé les dessins animés humains olacaq bəla révélé".
Imam Kazim (ə): Priez «Həmişə. Parce que Dieu de prier dərgah Edib, sa istəmək divine qəzav les dessins animés post-qədərdə seul həyat à keçməs l'qala le nouveau bəl est uzaqlaşdır. Beləliklə, Dessins animés istənilsə lui priant Dieu est possible, Dieu-taal une nouvelle birdəfəlik bəl qaytar retour. "

Prières de la bəla sont uzaqlaşdır
Peyğəmbər de Dieu (s): «Connect Bəl à ilə qapı leurs prières".
Imam Əli (ə): «la prière Bəl vague de ilə qaytar avant. Top bəl ils ont çək, vivant ehtiyac şəx qui prient sont empilés de la gorge peut bəla asudə non amanda de ancaq bəla şəxsdən cox en cours. »
Imam Sadiq (ə): «Chaque kəs, si elle est de yetişə bəl biləcəyindən narahat Cartoons bəl l'gəlişindən əvvəl edərsə prière, vaxtı Dieu-taal lui göndərməz pour faire éclore un bəl".

Prières ilə hadisələr l'qabaqlamaq
Coran:
«Un zərə est temps yetişən Rəbbinə humaine tərəf Tutuban appeler bouleversé. Puis, Rəbb l'tərəfindən lui ət nemət à edildikdə, il est çıxar əvvəl etdiklər toutes les prières yadda chemin Cartoons (personnes) haqqinda de azdırmaq d'Allah est şəriklə trois QoS. Dit: «Hələ le tehe d'une auto (le həyat mondial) bəhrələn. əhlindənsən (Axirətdə) Sən Cəhənnəm ".
«Yaxud əl de CHAQUE yerdən üzülüb çarəsiz qala un kimsə cavab lui demandant de prier verən temps, la combinaison de çətinliy Cartoons götürən de varislər d'entre vous qui sont en colère lieu de edən?. Məgə est un dieu BASQ Allahl d'approcher la série? Vous prenez necə də nəsihət moins ".

A ehtiyac trois CHAQUE prière etməyə təşviq
«Biharoul-Ənv est": Dieu-taal en Davui (ə) vəhy a plaidé avec: "Cartoons on the Xoşluq rahatlıq mən la viande du souvenir dans sa prière çətinlikdə Cartoons sıxıntı I e qəbul sən".
Peyğəmbər de Dieu (s):. «Rahatlıq vaxtı est tanıtd l'essence de Dieu, çətinlik Cartoons sıxınt moment du diagnostic dans Osun sən"
Imam Baqer (ə): «Layiqli à ce sujet est, bc mes çətinlik Cartoons de test de Maxima prototypes de certains vaxtı prier, prier dans les xoşluq elə rahatlıq dessins animés" CHACUN trois prières par ehtiyac etməyə təşviq.