Kamil İnsan pour PC Windows

Note: 4,7/5 - ‎1+ avis
Dernière version: 3.0
Téléchargements: 10K+
Mise à jour: 20 septembre 2020
Télécharger Kamil İnsan pour PC Windows & Mac gratuit
Compatible avec l’Windows (7, 8, 10) et l'Mac
Advertisement

Informations

Taille: 623 KB
Version: 3.0
Nom du paquet: com.ByGajiyev.kamilinsan
Catégorie: Enseignement
Développé par: ByGajiyev
Système d'exploitation minimum: Android 1.6 ou version ultérieure
Autorisations d'application: [ afficher les détails ]
Note: Kamil humainMürtəz à Mütəhhər de Şəhid
Description: Kamil İnsan Kamil İnsan və onun ruhi-psixoloji nöqsanları "Yadına sal ki, İbrahimi öz Rəbbi bir neçə sözlə imtahana çəkdiyi zaman o, Allahın əmrlərini... [ lire la suite | traduire ]

Captures d'écran [ voir tout (3 photos) ]

Kamil İnsan captures d'écran

Instructions d'installation

Kamil İnsan peut être utilisé sur tout appareil fonctionnant sous Android 1.6 et versions ultérieures. Vous pouvez également installer et exécuter cette application sur votre ordinateur en utilisant un émulateur Android. Voici comment procéder:

Installer Kamil İnsan sur votre ordinateur (PC Windows, ordinateur portable, Mac, ...)

Vous pouvez exécuter des applications Android sur votre ordinateur à l'aide d'un émulateur Android. Il existe d'innombrables émulateurs Android, mais dans ce tutoriel nous utilisons BlueStacks. Cette application est disponible pour Mac et Windows.

Étape 1 : Installation

L'installation de BlueStacks est un processus très simple. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger le programme sur la page Web de BlueStacks et d'exécuter le fichier (https://www.bluestacks.com). Le fichier d'installation est assez large et l'installation peut prendre un certain temps.

Une fois l'installation initiale terminée, l'ouverture du programme ne prend pas plus que quelques secondes. Une fois ouvert, on vous demandera de vous connecter en utilisant un compte Google, comme c'est le cas pour tout smartphone ou tablette Android.

Pendant le processus d'installation, vous pouvez rencontrer des messages d'erreur tels que « L'accélération matérielle n'est pas disponible sur votre système » ou « Cet hôte supporte Intel VT-x, mais il est désactivé ». L'activation des fonctions d'accélération matérielle aide les applications de virtualisation à s'exécuter plus facilement et beaucoup plus rapidement. Les applications comme BlueStacks exécutent pratiquement un système d'exploitation complet sur votre système actuel.

Étape 2 : Installation de l'APK de Kamil İnsan

Si vous n'avez pas installé d'autres programmes associés au type de fichier APK, BlueStacks ouvrira automatiquement les fichiers APK. Double-cliquez sur le fichier pour lancer BlueStacks et installer l'application. Vous pouvez également glisser le fichier APK et le déposer sur l'écran d'accueil BlueStacks. Confirmez que vous voulez installer l'application, et elle apparaîtra sur votre écran d'accueil BlueStacks après l'installation.

Et voilà ! Maintenant, vous avez installé Kamil İnsan avec succès sur votre ordinateur en utilisant BlueStacks.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion ci-dessous.

Notes et avis

4,7 étoiles sur 5 - 146 avis
5
7
4
1
3
1
2
5
1
129

(*) is required

Advertisement
Kamil İnsan

Kamil İnsan və onun ruhi-psixoloji nöqsanları

"Yadına sal ki, İbrahimi öz Rəbbi bir neçə sözlə imtahana çəkdiyi zaman o, Allahın əmrlərini tamamilə yerinə yetirdi. Belə olduqda, Allah-təala ona: "Səni insanlara imam təyin edəcəyəm” dedi. İbrahim isə "Nəslimdən necə?”- deyə soruşdu. Allah-təala onun cavabında: "(Sənin nəslindən olan) zalimlər Mənim imamlığıma nail olmazlar”-buyurdu. Söhbətimizin mövzusu İslam baxımından kamil insan barəsindədir. Kamil insan dedikdə məqsəd nümunəvi, daha ali və uca insandır. İnsan da digər yaranmışlar kimi, kamil və qeyri-kamil, eybli, nöqsanlı və ya sağlam olur. Sağlam insanın özü də iki qismdir: Sağlam kamil insan və sağlam qeyri-kamil insan. Biz müsəlmanlara, İslam baxımından kamil və nümunəvi sayılan insanı tanımaq vacibdir.


Çünki o, bizim üçün örnək və simvol rolunu oynayır və İslam dininin ali hədəfi kamil insan formalaşdırmaqdır. Əgər biz kamil müsəlman olmaq və İslami təlim-tərbiyə əsasında insani kamilliyə çatmaq istəyiriksə, kamil insanın necəliyini, yəni onun mənəvi və ruhi xüsusiyyətlərini öyrənməliyik. Biz bu barədə hərtərəfli məlumatlar əldə etdikdən sonra özümüz və yaşadığımız cəmiyyəti onun meyarları əsasında formalaşdıra bilərik. Əgər İslamın nəzərdə tutduğu "kamil insan” simvolunu tanımasaq heç vaxt tam və kamil müsəlman ola bilmərik. Başqa sözlə desək, İslam baxımından hətta nisbətən də olsa, kamil insan kimi dəyərləndirilmərik. Şiə Azərbaycan Hz Əli İslam Kitab Dİni Moizə Əhlibeyt Ehlibeyt Bygajiyev Dini sual cavab Dini Kitablar 4 Sekil 1 cavab Cereke Çərəkə Dua
  • Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.
  • Allows an application to modify the current configuration, such as locale.
  • Allows an application to write to external storage.
  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows an app to create windows using the type TYPE_APPLICATION_OVERLAY, shown on top of all other apps.
  • Allows an application to read from external storage.
Kamil Human

Dessins animés Kamil humaines son mental-psixoloji ces nöqs

"Ou la libération de l'auto abrahamique Rəbb de de imtah un necə jusqu'à çəkdi fois que Dieu əmrlər l'yerinə tamamilə nous sommes Belə dans olduq, Dieu-təal lui." Sən de personnes Imam təy le edəcəyəm "dit-il. Ibrahim isə "Nəslimdən necə?" - Deyə soruşd en Dieu-təal à son cavab "(Sən qui nəslindən) zalimlə imamlığı pour clouer le mən je ne fais pas," il -Voici.. Mövzu Söhbəti de notre peuple est islamique Baxie de Kamil. Kamil məqsəd de dedikdə humaine nümunəv est plus étranger Cartoons finissent humain. Les êtres humains ne sont pas dévots qui digə, Kamil Cartoons qeyr de-Kamil, Eybl est nöqsanl de dessins animés soit être solide. essence robuste de l'də humaine rmdir deux QIS: hommes forts parfaits dessins animés qeyr de solides hommes parfaits. Nous müsəlm ceux, les gens considérés comme canules Cartoons nümunəv islamique Baxie tanimaq est wajib.


Parce qu'il est notre troisième örnək Jouer Cartoons Cartoons Simvol rôle de l'Islam alien est canules formalaşdırmaq de hədəf humains. Əgə nous Kamil müsəl financement islamique olmaq Cartoons təl I-tərbiyə əsa humanitaire kamilliyə çatmaq istəyiriksə, necəliy les hommes parfaits, yən le öyrənməliyik son spirituel xüsusiyyətlər mənəv des dessins animés. Nous barədə hərtərəfl l'məlumat sont etdikdən əldə après notre solution nous vivons dessins animés Nngi l'formalaşdır à bilərik dans əsa son Meyar. La nəzərdə de Əgə Islam tutdug la "humaine Kamil" Simvol l'vaxtı tanımasaq de hachures pour être pleinement Cartoons Kamil financement müsəl bilmərik. BASQ à sözlə desək dans hət Baxie islamique nisbətən də cependant, les gens Kamil qui dəyərləndirilmərik. Şiə Azéri Hz Əli Islam Kitab religieux arroseurs Moizə Əhlibeyt Bayt Bygajiyev religieux cavab religieux livre 4 Figure 1 cavab Cerea Çərəkə prière