Əl Muraciat pour PC Windows

Note: 4,9/5 - ‎1+ avis
Dernière version: 3.0
Téléchargements: 10K+
Mise à jour: 20 septembre 2020
Télécharger Əl Muraciat pour PC Windows & Mac gratuit
Compatible avec l’Windows (7, 8, 10) et l'Mac
Advertisement

Informations

Taille: 827,9 KB
Version: 3.0
Nom du paquet: com.ByGajiyev.almuraciat
Catégorie: Livres et références
Développé par: ByGajiyev
Système d'exploitation minimum: Android 1.6 ou version ultérieure
Autorisations d'application: [ afficher les détails ]
Note: Le contact des mains (Lettres) Imamat, la province, le califat
Dernières mises à jour: Yanlışlıqlar aradan qaldırıldı [ afficher les détails ]
Description: Kitabın Adı: Əl MuraciatMüəllif Seyyid: Əbdül-Hüseyn Şərəfüddin MüsəviEY KİTABIM!Müəllif dolğun mənalı şeri ilə kitaba xitabən deyir:"Ey mənim kitabım,... [ lire la suite | traduire ]

Captures d'écran [ voir tout (3 photos) ]

Əl Muraciat captures d'écran

Instructions d'installation

Əl Muraciat peut être utilisé sur tout appareil fonctionnant sous Android 1.6 et versions ultérieures. Vous pouvez également installer et exécuter cette application sur votre ordinateur en utilisant un émulateur Android. Voici comment procéder:

Installer Əl Muraciat sur votre ordinateur (PC Windows, ordinateur portable, Mac, ...)

Vous pouvez exécuter des applications Android sur votre ordinateur à l'aide d'un émulateur Android. Il existe d'innombrables émulateurs Android, mais dans ce tutoriel nous utilisons BlueStacks. Cette application est disponible pour Mac et Windows.

Étape 1 : Installation

L'installation de BlueStacks est un processus très simple. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger le programme sur la page Web de BlueStacks et d'exécuter le fichier (https://www.bluestacks.com). Le fichier d'installation est assez large et l'installation peut prendre un certain temps.

Une fois l'installation initiale terminée, l'ouverture du programme ne prend pas plus que quelques secondes. Une fois ouvert, on vous demandera de vous connecter en utilisant un compte Google, comme c'est le cas pour tout smartphone ou tablette Android.

Pendant le processus d'installation, vous pouvez rencontrer des messages d'erreur tels que « L'accélération matérielle n'est pas disponible sur votre système » ou « Cet hôte supporte Intel VT-x, mais il est désactivé ». L'activation des fonctions d'accélération matérielle aide les applications de virtualisation à s'exécuter plus facilement et beaucoup plus rapidement. Les applications comme BlueStacks exécutent pratiquement un système d'exploitation complet sur votre système actuel.

Étape 2 : Installation de l'APK de Əl Muraciat

Si vous n'avez pas installé d'autres programmes associés au type de fichier APK, BlueStacks ouvrira automatiquement les fichiers APK. Double-cliquez sur le fichier pour lancer BlueStacks et installer l'application. Vous pouvez également glisser le fichier APK et le déposer sur l'écran d'accueil BlueStacks. Confirmez que vous voulez installer l'application, et elle apparaîtra sur votre écran d'accueil BlueStacks après l'installation.

Et voilà ! Maintenant, vous avez installé Əl Muraciat avec succès sur votre ordinateur en utilisant BlueStacks.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion ci-dessous.

Notes et avis

4,9 étoiles sur 5 - 140 avis
5
1
4
1
3
1
2
1
1
134

(*) is required

Advertisement
Yanlışlıqlar aradan qaldırıldı
Kitabın Adı: Əl Muraciat
Müəllif Seyyid: Əbdül-Hüseyn Şərəfüddin Müsəvi

EY KİTABIM!
Müəllif dolğun mənalı şeri ilə kitaba xitabən deyir:
"Ey mənim kitabım, yer üzündə seyr et və istədiyin yerə ayaq bas! Qoy oxucuların həmişə səni sevərək oxusunlar. Səndə məni qorxudan nə bir yalan, nə də heysiyyətinə nöqsan gətirəcək bihudə, dəlilsiz bir məsələ yoxdur.”

Hər şəxsiyyət onda olan müəyyən tipik xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur. Başqasının şərhi-halını yazan şəxs isə onun bu kimi keyfiyyətlərini və elmi səviyyəsini göstərməklə şəxsiyyətini oxucuya tanıtdırır. Əgər onun əsərləri şəxsiyyətini aydınlaşdırırsa, artıq tərcümeyi-halını yazmaq maraqsız olar və o vaxt maraqlı ola bilər ki, onun haqqında bir sıra yeni, deyilməmiş maraqlı incəliklər verilsin.

“Əl-Müraciat” kitabı, demək olar, o yazıçı və böyük alimin tərcümeyi-halı və xasiyyətnaməsini əks etdirə bilən bir kitabdır. Bu kitab oxucuya İslam tarixi ilə bağlı müxtəlif bəhslərə aid geniş məlumat verməklə yanaşı müəllifin, fəsahət, bəlağət, qələmin səlisliyi, mübahisə vaxtı alicənablıq və ehtiramı gözləmək, diqqət, mübahisədə mətanət, xitab olunan və bəhs edən şəxsə tam ehtiram, mübahisələrin tənzimi və başqa xarakterik cəhətlərini aşılayır. Hər halda müəllifin başqa kitablarını da oxumaqla yuxarıda deyilənləri daha yaxşı duyacaqsınız.

Etiraf edirəm ki, bu böyük alimin şəxsiyyətində aradıqlarımı bu neçə səhifədə yazmaq çətindir. Çünki onun dünya görüşü, əxlaqı və insani dəyərləri bir dərya qədər geniş, kitabları, xüsusən bu kitabı ruhun dərinliklərinə vəsf olunmaz nur saçır.

* * *

HƏYATI

Bu böyük alimin adı Seyyid Əbdül-Hüseyn Şərəfüddindir. Adı necə də şəxsiyyətinə münasibdir – Əbdül-Hüseyn. Çünki bütün ömrünü İslama, müsəlmanlara və onların düşmənləri ilə mübarizəyə sərf etmişdir. Şərəfüddindir, çünki dinə xüsusi şərəf gətirmişdir. Belə nümunəvi insanlara İslam aləmində az rast gəlinir.

Atası Şərif Yusif ibn Şərif Cavad ibn Şərif İsmayıl, anası Zəhra, Seyyid Hadi ibn Seyyid Məhəmməd Əlinin qızıdır ki, hər ikisi “Şərəfüddin” sülaləsinin böyüklərindən birinə mənsubdur.

O, 1290-cı hicri-qəməri (1869) ilində Kazimeyn şəhərində, elm və bilik üçün lazımı vasitələrin olduğu bir ailədə doğulmuş və mövcud imkan onun ixtiyarına bir müsəlman, bir İslam təbliğatçısı və aliminə lazım təminat və şəraiti ərməğan vermişdir. Nəcəf-Əşrəfdə məşhur alimlərin hüzurunda fiqh (şəriət əhkamları elmi) və üsul elmlərini öyrənmiş, habelə mərhum Seyyid Kazim Təbatəbai, Axund Xorasani, Fəthullah İsfahani, Şeyx Məhəmməd Taha Nəcəfi və Şeyx Həsən Kərbəlayidən lazımınca bəhrələnmişdir.

Bu böyük alim ilə fiqh və üsul elmini öyrənən başqa tələbələr arasındakı fərq bundan ibarət idi ki, o, yalnız elm öyrənməklə kifayətlənməmiş, dövrün ictimai-siyasi vəziyyətindən, İslam ümmətində baş verən hadisələrdən də xəbərsiz olmamışdır. Müsəlmanların çətinliklərinə şərik olmaq, onların aradan qaldırılması barədə daim düşünmək (bu kitab özü bir nümunədir), müəllifi narahat etdiyi məsələlərdən olmuş və özü müqəddimədə bu həqiqətə toxunmuşdur: “Şiə və sünni ixtilafları elə cavanlığımdan məni kədərləndirirdi və həmişə bir çarə ardınca idim.”

Şiə Azerbaycan Din Islam EhliBeyt Dua Azan Hacı Şahin Çərəkə İslam, Risalə Risale Quran mp3 Bygajiyev Milyoncu 4 şəkil 1 cavab Gəncə Dua 5000 Hədis 500 Hədis Qurani Kərim Dini kitablar
  • Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.
  • Allows an application to modify the current configuration, such as locale.
  • Allows an application to write to external storage.
  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows an app to create windows using the type TYPE_APPLICATION_OVERLAY, shown on top of all other apps.
  • Allows an application to read from external storage.
Titre: appliquer la main
Auteur Sayyed Abdul-Hussein Mousavi Sərəfuddin

book EY!
Auteur poème profondément significatif abordé dans le livre dit:
«Mon livre sur la terre, les pieds sur le sol, vous voulez regarder et basse! Je t'aime, les lecteurs devraient lire. Vous devez faire me fait peur un mensonge, ni ne lacune la dignité argumentation futile est pas un problème."

Nous déterminons alors que la personnalité est caractérisée par des caractéristiques typiques. Dans le cas de la personne qui a écrit la description de quelqu'un d'autre, comme la qualité de son niveau scientifique et introduit le lecteur une indication de l'identité. Aydınlasdırırsa l'identité de ses œuvres, la biographie est sans importance, et que le temps peut être intéressé par écrit sur lui un certain nombre de nouveaux détails intéressants devrait être non-dits.

"Al-appliquer» livre, presque comme un écrivain et la biographie d'un scientifique et un livre reflétant xasiyyətnaməsini. Le lecteur de ce livre sur l'histoire de l'Islam, ainsi que des informations détaillées sur divers auteur bəhslərə, l'éloquence, l'éloquence, la plume maîtrise du temps conflit linguistique, la générosité et le respect attente, l'attention, le débat, la force et est adressée à la personne qui raconte l'histoire dans le respect, le règlement des différends et d'autres caractéristiques développe. Dans tous les cas, d'autres livres de l'auteur en lisant ce qui précède, vous serez mieux.

Je reconnais qu'il est difficile d'écrire plusieurs pages de cette grande personnalité scientifique aradıqlarımı. En raison de sa vision du monde, l'éthique et les valeurs humaines aussi larges que l'océan, des livres, en particulier à la lumière du livre ne peut pas être décrit dans les profondeurs de l'âme.

*

VIE

Sayyed Abdul-Hussein Sərəfuddindir le nom du grand savant. Comment convient que le nom de la personne - Abdul-Hussein. Parce que toute sa vie à l'islam et les musulmans et a passé une grande partie de la lutte contre leurs ennemis. Sərəfuddindir parce que la religion a un honneur spécial. Un tel modèle est moins fréquent dans le monde islamique au peuple.

Javad Sharif Sharif Yusuf ibn Ismail Ibn Sharif, le père, la mère, Zahra, la fille de Muhammad Ali Sayyid Hadi ibn Sayyid à la fois "Sərəfuddin" appartiennent à l'une des grande dynastie.

Il était en 1290 AH (1869) année Kazimeyn, la science et de la connaissance de présenter les outils nécessaires à sa disposition est né dans une famille où il y a un musulman, un prédicateur et scientifique du bien-être et les conditions de l'adhésion cadeau requise islamique. La présence de chercheurs bien connus dans la jurisprudence Najaf Əsrəfdə (principes de la charia scientifiques) et les méthodes apprises sciences, ainsi que la fin du Seyyed Kazem Tabatabai, Akhund Khorasan, Fethullah Isfahani, Cheikh Mohammed Taha et le cheikh Hassan Najafi bénéficié Kərbəlayidən correctement.

Il est avec grand érudit de la jurisprudence et la différence entre les autres étudiants était d'apprendre la science de la méthode est qu'elle n'a pas été en train d'apprendre la science, le statut social et politique, ignorait les événements qui ont eu lieu dans le ummətində islamique. Musulmans à partager les difficultés, toujours penser à les enlever (ceci est un exemple du livre lui-même), l'auteur des questions concernées et l'introduction du rayon de cette vérité: «Shia et les conflits sunnites qui me ont affligé de ma jeunesse, je suis toujours suivi par un traitement."

Shia Islam est la religion de l'Islam Ahl al-Dua Prière Faucon Charaka, Risala Risala Quran mp3 Bygajiyev livres religieux millionième 4 photo 1 réponse Ganja de prière Coran, Hadith 5000 Hadith 500