NƏSİHƏTLƏR pour PC Windows

Note: 4,6/5 - ‎57 avis
Dernière version: 2.0
Téléchargements: 5K+
Mise à jour: 04 septembre 2019
Télécharger NƏSİHƏTLƏR pour PC Windows & Mac gratuit
Compatible avec l’Windows (7, 8, 10) et l'Mac
Advertisement

Informations

Taille: 8,8 MB
Version: 2.0
Nom du paquet: com.ByGajiyev.cefersadiq
Catégorie: Livres et références
Développé par: ByGajiyev
Système d'exploitation minimum: Android 2.1 ou version ultérieure
Autorisations d'application: [ afficher les détails ]
Note: Nom du livre: Imam Sadiq Sadiq route Axtar de ces trois (ə) Nəsihətlər la
Dernières mises à jour: - Arxa Fon dəyişdirildi- Hərflərin ölçüsü böyüdüldü- instagram səhifəmiz əlavə olundu [ afficher les détails ]
Description: Təkamül yolunda insanın agah və sadiq mürəbbi və rəhbərə malik olması zəruri və əsas şərtlərdəndir. Yalnız özü doğru yolu tapmış insan başqalarına yol göstərə... [ lire la suite | traduire ]

Captures d'écran [ voir tout (15 photos) ]

NƏSİHƏTLƏR captures d'écran

Instructions d'installation

NƏSİHƏTLƏR peut être utilisé sur tout appareil fonctionnant sous Android 2.1 et versions ultérieures. Vous pouvez également installer et exécuter cette application sur votre ordinateur en utilisant un émulateur Android. Voici comment procéder:

Installer NƏSİHƏTLƏR sur votre ordinateur (PC Windows, ordinateur portable, Mac, ...)

Vous pouvez exécuter des applications Android sur votre ordinateur à l'aide d'un émulateur Android. Il existe d'innombrables émulateurs Android, mais dans ce tutoriel nous utilisons BlueStacks. Cette application est disponible pour Mac et Windows.

Étape 1 : Installation

L'installation de BlueStacks est un processus très simple. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger le programme sur la page Web de BlueStacks et d'exécuter le fichier (https://www.bluestacks.com). Le fichier d'installation est assez large et l'installation peut prendre un certain temps.

Une fois l'installation initiale terminée, l'ouverture du programme ne prend pas plus que quelques secondes. Une fois ouvert, on vous demandera de vous connecter en utilisant un compte Google, comme c'est le cas pour tout smartphone ou tablette Android.

Pendant le processus d'installation, vous pouvez rencontrer des messages d'erreur tels que « L'accélération matérielle n'est pas disponible sur votre système » ou « Cet hôte supporte Intel VT-x, mais il est désactivé ». L'activation des fonctions d'accélération matérielle aide les applications de virtualisation à s'exécuter plus facilement et beaucoup plus rapidement. Les applications comme BlueStacks exécutent pratiquement un système d'exploitation complet sur votre système actuel.

Étape 2 : Installation de l'APK de NƏSİHƏTLƏR

Si vous n'avez pas installé d'autres programmes associés au type de fichier APK, BlueStacks ouvrira automatiquement les fichiers APK. Double-cliquez sur le fichier pour lancer BlueStacks et installer l'application. Vous pouvez également glisser le fichier APK et le déposer sur l'écran d'accueil BlueStacks. Confirmez que vous voulez installer l'application, et elle apparaîtra sur votre écran d'accueil BlueStacks après l'installation.

Et voilà ! Maintenant, vous avez installé NƏSİHƏTLƏR avec succès sur votre ordinateur en utilisant BlueStacks.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion ci-dessous.

Notes et avis

4,6 étoiles sur 5 - 57 avis
5
50
4
1
3
2
2
1
1
3

(*) is required

Advertisement
- Arxa Fon dəyişdirildi
- Hərflərin ölçüsü böyüdüldü
- instagram səhifəmiz əlavə olundu
Təkamül yolunda insanın agah və sadiq mürəbbi və rəhbərə malik olması zəruri və əsas şərtlərdəndir. Yalnız özü doğru yolu tapmış insan başqalarına yol göstərə bilər. Bundan əlavə, rəhbər əlindən tutduğu adamı həqiqi kamilliyə apararkən yalnız onun xeyrini düşünüb, sədaqətli və canıyanan olmalıdır. Həqiqət axtaran insanlar deyilən xüsusiyyətlərə malik rəhbər tapmaq üçün bir çox çətinliklərə məruz qalmışlar. Bir çox insanlar azğın, hiyləgər və talançı şəxsi bələdçi seçməklə kamillik və səadət əvəzində cəhalət və süquta düçar olmuşlar. Ona görə də həqiqət aşiqləri bu mühüm işdə böyük həssaslıqla və davamlı olaraq Allah-təaladan yardım diləməlidirlər.


Həqiqətə çatmaq üçün iki sadiq rəhbər vardır ki, insan onların yardımı ilə fitnə dalğalarını adlayıb doğru yola çata bilər. İslam Peyğəmbəri (s) «Sizin üçün iki ağır əmanət qoyub gedirəm» deməklə, Quran və Əhli-beytin (ə) əhəmiyyətini xüsusi olaraq vurğulayır. Çox vaxt hədislərdə «Qurani-samit» və «Qurani-natiq» ifadələri ilə rastlaşırıq. «Qurani-samit» dedikdə bütün digər kitablar kimi danışmaq istedadı olmayan Qurani-Kərim nəzərdə tutulur. «Quraninatiq», yə´ni «danışan Quran» məfhumu isə həzrət Əli (ə), Fatimeyi Zəhra (s.ə) və onların on bir övladına aid edilir. Əhlibeytin (ə) həqiqi nümayəndələri də ilahi məqama malik olan məhz bu şəxsiyyətlərdir.


Biz həqiqət aşiqlərini təkamül səfərində «danışan Quran», Əhli-beyt sülaləsinin nümayəndəsi imam Sadiqlə (ə) yoldaşlığa çağırırıq. Bu kitabda ustad Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdinin Qum Elm mərkəzində tədris etdiyi əxlaq dərsləri toplanmışdır. Alim öz söhbətlərini imam Sadiqdən (ə) nəql olunmuş rəvayətlər əsasında qurmuşdur. İmam Sadiq (ə) bu nurlu kəlamları öz yaxın səhabələrindən olan Əbdullah ibn Cündəbə müraciətlə buyurmuşdur. Bu buyuruqlar Allaha yaxınlaşmaq arzusunda olan və özünütərbiyə yolunda qədəm götürmüş insanlar üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.

Çərəkə By Gajiyev Azərbaycan Azerbaycan Gəncə İslam Din Dua Ramazan Əhli beyt İmam Hədis Hekayələr
  • Allows an application to write to external storage.
  • Allows an application to modify the current configuration, such as locale.
  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows an app to create windows using the type TYPE_APPLICATION_OVERLAY, shown on top of all other apps.
  • Allows applications to access information about Wi-Fi networks.
  • Allows applications to set the wallpaper.
  • Allows an application to read from external storage.
Təkamül mürəbb la façon dont les gens Agah Sadiq Cartoons Cartoons Cartoons əsas rəhbərə que les propriétaires sont zərur şərtlərdən. essence unique de bonne façon humaine pour adorer le chemin à başqa göstərə bilə. Il əlavə, rəhbə est əlindən homme tutdug seul dans son Xeyr apararkən kamilliyə həqiq du düşünüb, sədaqətl devraient être les dessins animés canıyan. Həqiqət people axtar deyilən xüsusiyyətlərə rəhbə propriétaires sont tapmaq nous mə cox çətinliklərə un tiers de la qala gauche. COX personnes cornées, Dessins animés hiyləgə datations prédateurs de la bələdç les seçməklə kamillik Dessins Dessins səadət əvəzində cəhalət süqut Affligés auront été. Görə lui də həqiqət aşiqlər les ingénieurs de grande həssaslıql à mes işdə dessins animés davaml l'olaraq aide est diləməlidirlə d'Allah təala.


Il y a trois deux sadiq Həqiqətə çatmaq est rəhbə que l'homme adlayıb l'ilə fitnə wave leur aide est bilə le toit droit chemin. Peyğəmbər de l'Islam (s) "Votre trois deux lourds əmanət qoyub gedirəm» deməklə, Dessins animés Coran Əhl de-distique (ə) əhəmiyyət olaraq le point culminant de l'xüsu. Cox vaxtı hədislərdə «Qurani-Samit» Les dessins animés «Qurani-natiq» ifadələr la rastlaşırıq de ilə. «Qurani-samit» dedikdə tous digə pour qui le livre n'a pas été danışmaq isteda Qurani-kə je gardais nəzərdə. «Quraninatiq», yə'n le «client Coran» məfhu mon isə həzrət Əli (ə), Fatima à Zəhr à (s.ə) Les dessins animés sont leur aide sur un övlad. (Ə) həqiq de nümayəndələr de Əhlibeyt du divin də məq məhz mais les propriétaires sont les şəxsiyyətlə.
 

Nous həqiqət aşiqlər «consulter le Coran", sülaləs Əhl de-distique de nümayəndəs imam Sadiqlə (ə) pour çağırırıq la compagnie de l'təkamül. Ce livre est le ustad Məhəmmədtəq Misbah Q Elmer mərkəzində tədris essai prototypes Maxima de Yəzd de la dərslər est toplanmışd. Scholars auto söhbətlər l'imam Sadiqdən (ə) nəql ont été rəvayətlə est qurmuşd dans əsa. Imam Sadiq (ə) kəlam avec cette auto Yaxin éclairant səhabələrindən Əbdullah ibn Cündəbə müraciətlə est buyurmuşd. Ce buyuruq ont le désir de prendre façon qədəm özünütərbiyə Cartoons yaxınlaşmaq peuple de Dieu malikd trois əhəmiyyətə de Böyük.

Par prières Gajiyev Çərəkə azerbaïdjanais Gəncə Azerbaïdjan Religion Islam Ramadan Əhl distique Imam est Hədis Hekayələ