40 Movzu 40 Həqiqət pour PC Windows

Note: 4,9/5 - ‎87 avis
Dernière version: 3
Téléchargements: 10K+
Mise à jour: 04 septembre 2019
Télécharger 40 Movzu 40 Həqiqət pour PC Windows & Mac gratuit
Compatible avec l’Windows (7, 8, 10) et l'Mac
Advertisement

Informations

Taille: 1,6 MB
Version: 3
Nom du paquet: com.ByGajiyev.qrxmovzuqrxheqiqet
Catégorie: Livres et références
Développé par: ByGajiyev
Système d'exploitation minimum: Android 1.6 ou version ultérieure
Autorisations d'application: [ afficher les détails ]
Note: 40 mövz 40 həqiqət
Description: ELM VƏ ONU ÖYRƏNMƏYİN FƏZİLƏTİ1-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Alimlər və elm öyrənənlər savabda şərikdirlər, sair camaat isə xeyir və səadətdən... [ lire la suite | traduire ]

Captures d'écran [ voir tout (12 photos) ]

40 Movzu 40 Həqiqət captures d'écran

Instructions d'installation

40 Movzu 40 Həqiqət peut être utilisé sur tout appareil fonctionnant sous Android 1.6 et versions ultérieures. Vous pouvez également installer et exécuter cette application sur votre ordinateur en utilisant un émulateur Android. Voici comment procéder:

Installer 40 Movzu 40 Həqiqət sur votre ordinateur (PC Windows, ordinateur portable, Mac, ...)

Vous pouvez exécuter des applications Android sur votre ordinateur à l'aide d'un émulateur Android. Il existe d'innombrables émulateurs Android, mais dans ce tutoriel nous utilisons BlueStacks. Cette application est disponible pour Mac et Windows.

Étape 1 : Installation

L'installation de BlueStacks est un processus très simple. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger le programme sur la page Web de BlueStacks et d'exécuter le fichier (https://www.bluestacks.com). Le fichier d'installation est assez large et l'installation peut prendre un certain temps.

Une fois l'installation initiale terminée, l'ouverture du programme ne prend pas plus que quelques secondes. Une fois ouvert, on vous demandera de vous connecter en utilisant un compte Google, comme c'est le cas pour tout smartphone ou tablette Android.

Pendant le processus d'installation, vous pouvez rencontrer des messages d'erreur tels que « L'accélération matérielle n'est pas disponible sur votre système » ou « Cet hôte supporte Intel VT-x, mais il est désactivé ». L'activation des fonctions d'accélération matérielle aide les applications de virtualisation à s'exécuter plus facilement et beaucoup plus rapidement. Les applications comme BlueStacks exécutent pratiquement un système d'exploitation complet sur votre système actuel.

Étape 2 : Installation de l'APK de 40 Movzu 40 Həqiqət

Si vous n'avez pas installé d'autres programmes associés au type de fichier APK, BlueStacks ouvrira automatiquement les fichiers APK. Double-cliquez sur le fichier pour lancer BlueStacks et installer l'application. Vous pouvez également glisser le fichier APK et le déposer sur l'écran d'accueil BlueStacks. Confirmez que vous voulez installer l'application, et elle apparaîtra sur votre écran d'accueil BlueStacks après l'installation.

Et voilà ! Maintenant, vous avez installé 40 Movzu 40 Həqiqət avec succès sur votre ordinateur en utilisant BlueStacks.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion ci-dessous.

Notes et avis

4,9 étoiles sur 5 - 87 avis
5
78
4
8
3
1
2
0
1
0

(*) is required

Advertisement
ELM VƏ ONU ÖYRƏNMƏYİN FƏZİLƏTİ
1-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Alimlər və elm öyrənənlər savabda şərikdirlər, sair camaat isə xeyir və səadətdən məhrumdurlar.”
2-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Elm Allahın yer üzündə qoyduğu əmanət, alimlər isə Allah elminin əmanətdarlarıdır. Hər kəs öz elminə əməl etsə, həqiqətdə əmanəti layiqincə sahibinə qaytarmışdır.”
3-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Hər kəs elmi (məlumatı) olmadığı şeylərdə xalqa fikir söyləyib, fətva versə, dində etmək istədiyi xidmətdən daha çox zərbə vurmuş olar.”
4-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Dünya və axirət xeyri elm ilə yanaşıdır.”
5-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Elm öyrənən şəxs gündüzləri oruc tutan, gecələri isə səhərə kimi ibadətlə keçirən şəxs kimidir. İnsanın öyrəndiyi bir elm toplusu Əbu Qübeys dağı qədər qızıla, mal-dövlətə malik olub onları Allah yolunda ehsan etməsindən daha fəzilətlidir.”
6-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Elmin fəziləti Allah yanında ibadətin fəzilətindən daha əzizdir.”
7-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Həqiqətən mömin şəxsin ölümündən sonra gözəl əməllərinə və yaxşılıqlarına əlavə olunan şeylər – onun öyrənib yığdığı elm, qoyub getdiyi saleh əməl, övlad və yadigar qoduğu Qurandır.”
8-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “İnsan öldükdən sonra onun əməl dəftəri bağlanar, yalnız üç yolla ona savab və fayda verilər: 1-Ümumxalq mənfəəti üçün bir şey düzəldən və ardıcıl sədəqə qoyub gedən. 2-Cəmiyyət üçün faydalı şagird yetişdirib lazımlı kitablar yazan alim. 3-İnsanın özündən sonra qoyub getdiyi və onlar üçün ehsan edən əməlisaleh övlad.”
9-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Hər kəsdən bildiyi bir şey (məsələ) barəsində soruşsalar və o da öz elmini gizlətsə, (qiyamətdə) ağzına oddan bir cilov vurular.” (Yəni elmsizlik ucbatından sərgərdan qalan və vəzifəsinin nə olduğunu bilməyən cahil şəxslərə yol göstərməyə və onların həyatını səadətə çatdırmağa qadir olduğu halda sükut edən elmli bir şəxs böyük bir günaha mürtəkib olmuşdur.)
10-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Qurani-kərim bir İlahi ədəb məktəbidir. Bacardığınız qədər onun ədəb qaydalarını öyrənin.”
11-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Ümmətim içərisində iki dəstə var ki, əgər onlar saleh və düzgün olsalar, ümmətimin hamısının əmməlləri saleh olar və əgər fəsad törətsələr, ümmətim də fəsada düşər.” Soruşuldu ki, ey Allahın Peyğəmbəri, onlar hansılardır? Buyurdu: “Fəqihlər (din alimləri) və əmirlər (hökumət işçiləri).”
12-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Mənim ümmətimdən olan hər bir ağıl və düşüncə sahibinə dörd şey zəruri və lazımdır.” Soruşuldu: Ey Allahın elçisi! Onlar nədir? Həzrət buyurdu: “Elmi eşitmək, onu qoruyub saxlamaq, elmi yaymaq və ona əməl etmək.”
13-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Hər bir insanın qiyməti onun elminin dəyəri qədərdir.” (Hər bir sənətkarın dəyəri bildiyi peşə və sənət qədər, təbibin dəyəri sağlamlığın əhəmiyyəti qədər, müəllim və ruhaninin dəyəri isə cəmiyyətə elm öyrədib düz yol göstərmək qədərdir.)
14-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Elm öyrənmək üçün səy edənlər Allah yolunda cihad edən şəxslər kimidir.”
15-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Elm asanlıq və rahatlıq axtarmaqla əldə oluna bilməz.”
16-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Həqiqətən, dinin kamalı elm öyrənmək və ona əməl etməkdir. Agah olun ki, elm kəsb etmək həqiqətdə sizin üçün mal-dövlət qazanmaqdan daha vacibdir.”


Acar sozlər Hədislər, Əhli Beyt, Qurani Kərim, Azərbaycan, İslam, kitab Bygajiyev dualar çərəkə
  • Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.
  • Allows an application to modify the current configuration, such as locale.
  • Allows an application to write to external storage.
  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows an app to create windows using the type TYPE_APPLICATION_OVERLAY, shown on top of all other apps.
  • Allows applications to access information about networks.
  • Allows an application to read from external storage.
ELM Cartoons FƏZİLƏT de l'IT ÖYRƏNMƏY
1-of-Əkrəm Həzrət Peyğəmbər (s) est buyurmuşd "Alimlə est Cartoons öyrənənlə orme est SAVAB dans le şərikdirlə autre xey camaat de isə est səadətdən Cartoons məh ErUmdUrlAr."
2-in-Əkrəm Həzrət Peyğəmbər (s) est buyurmuşd: "Qoy la place de Elmer où Dieu əmanət, alimlə est isə sont əmanətdar de Dieu orme. CHAQUE kəs auto elminə əməl etsə, həqiqətdə əmanət l'sahibinə layiqincə est qaytarmışd. "
3-in-Əkrəm Həzrət Peyğəmbər (s) est buyurmuşd: "CHAQUE kəs orme (məlumat a) si şeylərdə FOLK idée söyləyib, fətv à versə, dində etmək istədi l'xidmətdən sera plus cox zərbə frapper."
4-Həzrət Peyğəmbər de-Əkrəm (s) buyurmuşd est: "Le monde de dessins animés axirət Xeyr orme ilə approche."
5-in-Əkrəm Həzrət Peyğəmbər (s) est buyurmuşd: "datations de gündüzlər Elmer de jeûne, gecələr l'səhərə isə sont quelques-uns qui ibadətlə datations keçirən. Le öyrəndi un collectif humain orme Əb la montagne qədə Qübeys est Qizil, la propriété des propriétaires dövlətə eux le chemin d'Allah olub est que etməsindən plus ehs fəzilətl. "
6-in-Əkrəm Həzrət Peyğəmbər (s) buyurmuşd: ". Le fəzilət Elm est sans əz plus ibadət la prochaine fəzilətindən Dieu"
7-Həzrət Peyğəmbər de-Əkrəm (s) est buyurmuşd "Həqiqətən Momin şəx vous ölümündən après gözəl əməllərinə Cartoons yaxşılıq à əlavə şeylə propriété est - sa pile de öyrənib l'orme, qoyub GetDiz l'əməl saleh, plus Coran que övlad Cartoons relique QoE."
8-Həzrət Peyğəmbər de-Əkrəm (s) est buyurmuşd: "öldükdən humain se connecte ensuite son əməl dəftər, seulement trois routes, il avantage və SAVAB verilə 1-Ümumxalq mənfəət quelque chose de trois düzəldən və autoroute série sədəqə qoyub gedən. 2-Nngi trois utiles şagird scholar yetişdirib de lazıml qui a écrit le livre. 3-après qoyub de özündən humain ils Dessins animés GetDiz trois ehsan edən əməlisaleh övlad ".
9-Həzrət Peyğəmbər de-Əkrəm (s) est buyurmuşd: "Quelque chose CHAQUE kəsdən BILDU (məsələ) soruşs de barəsində ils dessins animés qui, en substance, l'orme du gizlətsə (qiyamətdə) a tiré un cilov l'odeur dans la bouche." (Yən l'elmsizlik ucbat de cette nə de qala Les dessins animés vəzifəs de sərgər bilməyən dessins animés şəxslərə göstərməyə leurs moyens ignorants həyat l'səadətə çatdır Magadan état qadir où le silence edən eLML mürtəkib peintures et les dessins d'une datations au grand péché.)
10-Həzrət Peyğəmbər de-Əkrəm (s) est buyurmuşd: «Je suis un ədəb divine Qurani-kə məktəb. Bacara de öyrən son qayda de ədəb est vous qədə. "
11-Həzrət Peyğəmbər de-Əkrəm (s) est buyurmuşd "Ümmət I içərisində qu'il ya deux ensemble complet, əgə ils saleh dessins animés correctement si elles sont ümməti mon əmməllər le patron des dessins animés saleh əgə est törətsələ fəsad est, ümmət I də est düşə en fəsa." Soruşul fait, ô Dieu Peyğəmbər d'entre eux Hans sont? Il a dit: "Fəqihlə est (alimlər de la religion) est Cartoons əmirlə (hökumət işçilər a)."
12-Həzrət Peyğəmbər de-Əkrəm (s) est buyurmuşd: «Je ümmətimdən mən CHACUN qui a obtenu un pli Cartoons Cartoons düşüncə zərur de sahibinə sur quatre choses." Soruşul était: «Ô Messager d'Allah! Ils sont nə? Həzrət dit: "Elmi eşitmək, il qoruyub saxlamaq, les dessins animés de l'orme etmək lui əməl."
13-Imam Əli (ə) buyurmuşd est: "CHAQUE qiymət d'un être humain est qədə l'dəyər son orme." (CHACUN A sənətkar l'dəyər connaît les peşə dessins animés sənət qədə est, təbib la dəyər la robustesse de la əhəmiyyət la qədə est, müəll I Cartoons esprit de dəyər l'isə cəmiyyətə orme öyrədib route droite, je peux mentionner est qədə. )
14-Imam Əli (ə) buyurmuşd: "Le Elmer a quelques öyrənmək trois edənlə səy est la voie de Dieu est le djihad edən şəxslə."
15-Imam Əli (ə) buyurmuşd: "Le asanlıq bilməz Elm à rahatlıq axtarmaql à əldə dessins animés."
16-Imam Əli (ə) est buyurmuşd "Həqiqətən, religion coin orme öyrənmək əməl etməkd lui dessins animés. qui est Agah, orme kəsb etmək həqiqətdə est votre wajib que trois dövlət qazanmaq les marchandises ".


Acer sozlə est Hədislə est, Əhl Beyti, Qurani I kə, Azerbaïdjanais Islam, livre de prières Bygajiyev çərəkə