Quranla Dərman pour PC Windows

Note: 4,8/5 - ‎1+ avis
Dernière version: 2.0
Téléchargements: 10K+
Mise à jour: 04 septembre 2019
Télécharger Quranla Dərman pour PC Windows & Mac gratuit
Compatible avec l’Windows (7, 8, 10) et l'Mac
Advertisement

Informations

Taille: 8,2 MB
Version: 2.0
Nom du paquet: com.ByGajiyev.Quranladerman
Catégorie: Enseignement
Développé par: ByGajiyev
Système d'exploitation minimum: Android 2.1 ou version ultérieure
Autorisations d'application: [ afficher les détails ]
Note: Coran il Dər homme (Coran pourquoi Derman)
Dernières mises à jour: - Arxa Fon dəyişdirildi- Hərflərin ölçüsü böyüdüldü- İnstagram Səhifəmiz əlavə olundu [ afficher les détails ]
Description: Kitabın Adı: Quranla DərmanMüəllif Məhəmməd: Rza Kərimi BəxtiyariBağışlayan və mehriban Allahın adı ilə .Əziz oxucu bu kitab vasitəsi ilə sizinlə əlaqə... [ lire la suite | traduire ]

Captures d'écran [ voir tout (19 photos) ]

Quranla Dərman captures d'écran

Instructions d'installation

Quranla Dərman peut être utilisé sur tout appareil fonctionnant sous Android 2.1 et versions ultérieures. Vous pouvez également installer et exécuter cette application sur votre ordinateur en utilisant un émulateur Android. Voici comment procéder:

Installer Quranla Dərman sur votre ordinateur (PC Windows, ordinateur portable, Mac, ...)

Vous pouvez exécuter des applications Android sur votre ordinateur à l'aide d'un émulateur Android. Il existe d'innombrables émulateurs Android, mais dans ce tutoriel nous utilisons BlueStacks. Cette application est disponible pour Mac et Windows.

Étape 1 : Installation

L'installation de BlueStacks est un processus très simple. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger le programme sur la page Web de BlueStacks et d'exécuter le fichier (https://www.bluestacks.com). Le fichier d'installation est assez large et l'installation peut prendre un certain temps.

Une fois l'installation initiale terminée, l'ouverture du programme ne prend pas plus que quelques secondes. Une fois ouvert, on vous demandera de vous connecter en utilisant un compte Google, comme c'est le cas pour tout smartphone ou tablette Android.

Pendant le processus d'installation, vous pouvez rencontrer des messages d'erreur tels que « L'accélération matérielle n'est pas disponible sur votre système » ou « Cet hôte supporte Intel VT-x, mais il est désactivé ». L'activation des fonctions d'accélération matérielle aide les applications de virtualisation à s'exécuter plus facilement et beaucoup plus rapidement. Les applications comme BlueStacks exécutent pratiquement un système d'exploitation complet sur votre système actuel.

Étape 2 : Installation de l'APK de Quranla Dərman

Si vous n'avez pas installé d'autres programmes associés au type de fichier APK, BlueStacks ouvrira automatiquement les fichiers APK. Double-cliquez sur le fichier pour lancer BlueStacks et installer l'application. Vous pouvez également glisser le fichier APK et le déposer sur l'écran d'accueil BlueStacks. Confirmez que vous voulez installer l'application, et elle apparaîtra sur votre écran d'accueil BlueStacks après l'installation.

Et voilà ! Maintenant, vous avez installé Quranla Dərman avec succès sur votre ordinateur en utilisant BlueStacks.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion ci-dessous.

Notes et avis

4,8 étoiles sur 5 - 138 avis
5
125
4
5
3
0
2
3
1
5

(*) is required

Advertisement
- Arxa Fon dəyişdirildi
- Hərflərin ölçüsü böyüdüldü
- İnstagram Səhifəmiz əlavə olundu
Kitabın Adı: Quranla Dərman
Müəllif Məhəmməd: Rza Kərimi Bəxtiyari

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə .
Əziz oxucu bu kitab vasitəsi ilə sizinlə əlaqə yaratdığıma görə xoşbəxtəm. İndi isə sizin dərdlərinizi (xəstəliklərinizi) bütün dərdlərin dərmanı olan Quranla müalicə edib, onun qarşısında sizin reaksiyanızı görüb eşitmək istəyirəm. Cavanlığın ilk anlarında bu müqqəddəs kitabın (Quranın) güclü təsirini hiss etdiyim halda, səni onda olan sirrlərdən agah etməməyimə heyfim gəlir. Cavanlıqda Quranla bir müddət ünsiyyət tapmışdım, Lakin onun surələrini savab üçün oxuyardım, nəhayət bir hədis mənim yadıma düşdü ki, (əl-quranu dəvaun) Yəni Quran dərdlərə dərmandır. Məhz elə buna xatir, Quranı dərdlərimin dərmanı üçün oxumağa başladım, və onun gözəl nəticələrini müşahidə etdim.
Bəli: Allaha qovuşmaqlıq yolunda maraqlı müsibətlər doludur. Bu yolda (arif) Allahın istəyi ilə bütün fikrini ona tərəf yönəldərək, ona yaxınlaşmaqda çalışır, və onun yolunda qərq olur. Amma tez ötüb keçəsi deyil, bəlkə onun böyük əzəməti haqqında fikirləşmək, onu dərmansız (müalicəsiz) dərdə giriftar edər ki, onun əlacını bu kitabda tapacaqdır. İnşa-Allah.
Bu xəstəliyin əlamətlərini deyəcəyəm: ki, ona mübtəla olan fərd onu (bu kitabı) oxumağı özünə lazımlı bilsin. ‎Gözlər çuxura düşübdür, və yanaqları isladan təkcə göz yaşlarıdır. sanki elə bil xəstənin bədəni quruyub, və gözləri bir nöqtəyə dikilmişdir. Bu əməl diqiqələrlə davam edir. Çox ağlayır. Necəki Pərvərdigarından xəbər gətirirlər, təbəssüm edir. Bəziləri çox şiddətlə ağlayırlar. (Nəfəs sinədə həbs olub, ya Allah deyəndə ah çəkir). Bu dəqiqələr insanın ömrünün ən şirin dəqiqələridir. Başqalarınının şadlığında qəmgindir, ancaq bu qəmginliyini gizlədib, təbəssüm edir. Bütün bədən üzvüləri süstləşib, və yuxusuzluqdan əziyyət çəkir. (Bədən) yorulub ancaq onun ağılı bu dəqiqələri sevir, və həqiqətən bu anlar ən şirin anlardır ki; "Gecə yarısının razu-niyazı yüz dərdə dəvadır." Sabit qiyafəsi yoxdur, və hər saniyə qiyafəsi dəyişməkdədir. Bu Allahı arzulayan şəxs üçün adi bir işdir. Çünki özünün ən əzəmətli (Allahın) müqabilində dayandığını dərk edir. Pərvərdigarının adını deyəndə, onu başqa işə məcbur etməyin. Çünki, bu zaman onun nəbzi (ürəyi) dayana bilər. Allahı arzulayan dostunuz bu dəqiqələrdə qorxulu bir vəziyyətdə qərar tapmışdır. Bu anlar onun xaric olmaq vaxtına yaxındır. Necəki, İlahinin adını ona pıçıldadınız, xəstəliyi şiddətlənəcəkdir. Dostunuzun vidalaşmağı istəmirsinizsə, (metod) Allahın çoxlu adlarını deyin, və onun İlahini onların arasında yerləşdirin. Bunları deməkdən məqsəd budur ki, onu eşitməyə hazırlayın, qəflətən onun İlahinin adını ona deməyin. Biz bu dərmanlardan istifadə etmişik, və onlardan çoxlu faydalar almışıq. Sizidə bu dərmanlardan istifadə etməyə dəvət edirik ki, özünüz onun ali nəticələrini görəsiniz. Allahı arzulayan çox əzgindir, və bu hal onda güclənir. Necədə ali bir dərddir. O (Allahı arzulayan) çox gücsüzdür. Çünki, zəif bir fərd qüdrətli Pərvərdigarın qarşısında dayanmışdır. Allah aşiqini çox zəif və cılız halda müşahidə etdim. Lakin, ölümündən sonra onu yuxuda Behiştin ən tanınmış fərdlərindən biri olduğunu yuxuda gördüm. Bu dərmansız dərdin müalicəsi Qurandır və yenədə Qurandır Quran.
Üslub: Əgər Allaha tərəf getmək istəsən ağsaqqal və yaşlı Allah aşiqləri ilə məşvərət (məsləhət) et. Çünki dünya görmüş Allah aşiqləri, "İlahini" bizə lazımınca tanıtdırırlar. Bu işdə yaşlı qadınları seçin. Çünki onlar daha yaxşı bələdçidirlər.
Çoxlu Quran oxumaq və həmişə salam vermək, Allah aşiqi üçün ən gözəl üslubdur. O vaxt ölüm asanlaşar. İndi isə sizi Quranla birlikdə tərk edirəm, ondan faydalanacağınıza ümidvaram. Çünki bu işdə bir an təfəkkür etmək, yüz illik peşimanlıq gətirər. Ey kaş mənim qara bəxtim üçün Quran oxumaq neçə yüz bərabər olaydı. Amin.

Çərəkə İslam Azərbaycan Gəncə Əhli Beyt By Gajiyev
  • Allows an application to write to external storage.
  • Allows an application to modify the current configuration, such as locale.
  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows an app to create windows using the type TYPE_APPLICATION_OVERLAY, shown on top of all other apps.
  • Allows applications to access information about Wi-Fi networks.
  • Allows applications to set the wallpaper.
  • Allows an application to read from external storage.
Nom du livre: financement Coran il Dər
Mahammad Müəllif: Rza Kəri de mon Bəxtiyar

Dessins animés mehriban ilə pardonner le nom de Dieu.
Les vasitəs Əziz de ce livre a créé un ilə sizinlə əlaqə à görə xoşbəxtəm. Isə votre dərdləri Index (xəstəlikləri vous) avec tous les nouveaux Coran dərdlər l'dərm il müalicə EDIB son qarşı dans votre reaksiya gorube eşitmək istəyirəm. Müqqəddəs Cavanlıg dans les premiers instants de ce livre (le Coran) təsir plus le sentiment de mes proches vos humeurs, qui sən dix sirrlərdən AGAH etməməyimə heyf I gəl. Cavanlıq dans le Coran un tehe ünsiyyət tapmışd I, Mais j'oxuy trois SAVAB son surələr, nəhayət un hədis mən je l'ai renié mon düşd sur le Coran (əl-Qura la de dəva) Yən dərdlərə Harmandir dər. Məhz elə xat il est, je fus forcé de Qurani dərdləri mon dərm nouveau trois oxu, dessins animés, je müşahidə plaidé son nəticələr de gözəl.
Bəl: Il est plein de maraqli müsibətlə façon qovuşmaqlıq à Dieu. Cette route (aryl) ilə idée entière de Dieu istəy tərəf yönəldərək ses œuvres dans son yaxınlaşmaq, Dessins animés qərq être sur son chemin. Amman keçəs la thèse ötüb autres termes, bəlkə fikirləşmək haqqinda dans son əzəmət de Böyük de son dərmansız (müalicəsiz) dərdə girifta est edə qui est dans ce livre son de tapacaq de əlac. Build-Dieu.
Cette xəstəli la əlamətlər du deyəcəyəm: qu'il mübtəl qui fərd (le livre), vous savez oxu özünə lazıml la poignée. Gözlə est çuxur est düşüb, Dessins animés yanaq de l'Islam sont les larmes de təkcə. elə xəstən savoir si le bədən le quruyub, Dessins animés gözlər un nöqtəyə est dikilmişd. Dans ce cas, il doit əməl diqiqələrlə. cri Cox. Xəbə du necə la gətirirlə Pərvərdigar est, elle doit təbəss. Bəzilər Cox şiddətlə ils pleurent. (Nəfəs sinədə həbs olub ou oh Dieu deyəndə çək). Ce charmant dəqiqələr dəqiqələ est la vie ən du peuple. Télécharger le şadlıg de Başqaların qəmg, ancaq ce qəmginliy l'gizlədib, təbəss je dois. Üzvülər de tous süstləşib bədən, Dessins de yuxusuzluq əziyyət est çək. (Bədən) yorulub ancaq aime cette dəqiqələr son auréole, Dessins animés həqiqətən ən ces moments est que les moments mignons; «Demi Gecə de rasoir pétition dəv face dərdə." qiyafəs fixe est Yoxen, və CHAQUE saniyə qiyafəs est dəyişməkdə. Ceci est un trois datations étape Dieu désire au travail. Parce que ən əzəmətl de soi (Dieu) est basée dərk müqabilində effectuée. deyəndə le nom de Pərvərdigar, il est etməy le BASQ à işə məcb. Parce que, à ce moment de son nəbz (ürəy a) sur la base du bilə. Votre ami qui souhaite à Dieu ce dəqiqələrdə qorxul un vəziyyətdə qər est tapmışd. Ces moments de sa vaxtı Yaxin Télécharger olmaq Xarici. Necə le nom du Divin a fait pıçılda, xəstəli est şiddətlənəcəkd. poignée de Vidalas de istəmirsinizsə Friendly (méthode) est aussi le nom d'Allah çoxl, Dessins animés parmi eux le yerləşdir sa Divine. Ces deməkdən məqsəd que ce soit, préparez-eşitməyə, qəflətən lui deməy son nom divin. Nous dərm les istifadə etmişik, Dessins animés eux çoxl avantages almışıq. Sizidə ce dərm les istifadə etməyə dəvət edirik que votre auto görəs nəticələr son front. Télécharger əzg cox désirer Dieu, cet état est Cartoons güclən sur elle. Necədə obtenir un dərd. Il (le désir de Dieu) cox UzdUr GÜÇSAN. Pour, l'dayanmışd zəif un fərd qüdrətl la Pərvərdigar la qarşı. Je suppliai Dieu müşahidə les dessins animés de ASIQ Cox état sous-dimensionné. Cependant, ölümündən après lui dans les paris Yuxuan Yuxuan vous ən je vis que l'un des fərdlərindən réputé. Ce dərmansız də vous configurez Dessins animés yenədə müalicəs le Coran Coran Coran Mandir.
Style: Əgə Dieu est Dieu tərəf getmək istəsən ağsaqqal Cartoons vieux aşiqlər le ilə məşvərət (məsləhət) viande. Parce que le monde a vu aşiqlər de Dieu, "le Divin" bizə lazımmı qu'ils introduisent. Sélectionnez cette işdə Qadiya vieux. Parce qu'ils sont plus yaxş bələdçidirlə.
Çoxl les dessins animés du Coran həmişə vermək salami, Dieu est trois ən style gözəl ASIQ. Il vaxtı asanlaş mort. Isə atterri birlikdə tərk pourquoi vous edirəm Coran Je ümidvara si vous souhaitez en profiter. Parce que cela est etmək təfəkk işdə un moment, son visage est gətirə peşimanlıq par an. O mes sourcils mən qara bəxt événement était de trois cents bərabə necə oxumaq le Coran. Amen.

Çərəkə islamique azerbaïdjanais Gəncə Əhl Beyt Par Gajiyev