Azərbaycan Tarixi Xronologiya pour PC Windows

Note: 4,7/5 - ‎7+ avis
Dernière version: 1.0
Téléchargements: 10K+
Mise à jour: 04 septembre 2019
Télécharger Azərbaycan Tarixi Xronologiya pour PC Windows & Mac gratuit
Compatible avec l’Windows (7, 8, 10) et l'Mac
Advertisement

Informations

Taille: 427,8 KB
Version: 1.0
Nom du paquet: com.ByGajiyev.AzTrxXronologiya
Catégorie: Enseignement
Développé par: ByGajiyev
Système d'exploitation minimum: Android 1.6 ou version ultérieure
Autorisations d'application: [ afficher les détails ]
Note: S'il vous plaît noter que votre təqdirdə CINQ Bəyəndi Ulduzlar verməy :)
Description: Azərbaycan və ya rəsmi adı ilə Azərbaycan Respublikası — Cənubi Qafqazda , Xəzər dənizi hövzəsində yerləşir. Şimaldan Rusiya (Dağıstan), Gürcüstan, qərbdən... [ lire la suite | traduire ]

Captures d'écran [ voir tout (3 photos) ]

Azərbaycan Tarixi Xronologiya captures d'écran

Instructions d'installation

Azərbaycan Tarixi Xronologiya peut être utilisé sur tout appareil fonctionnant sous Android 1.6 et versions ultérieures. Vous pouvez également installer et exécuter cette application sur votre ordinateur en utilisant un émulateur Android. Voici comment procéder:

Installer Azərbaycan Tarixi Xronologiya sur votre ordinateur (PC Windows, ordinateur portable, Mac, ...)

Vous pouvez exécuter des applications Android sur votre ordinateur à l'aide d'un émulateur Android. Il existe d'innombrables émulateurs Android, mais dans ce tutoriel nous utilisons BlueStacks. Cette application est disponible pour Mac et Windows.

Étape 1 : Installation

L'installation de BlueStacks est un processus très simple. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger le programme sur la page Web de BlueStacks et d'exécuter le fichier (https://www.bluestacks.com). Le fichier d'installation est assez large et l'installation peut prendre un certain temps.

Une fois l'installation initiale terminée, l'ouverture du programme ne prend pas plus que quelques secondes. Une fois ouvert, on vous demandera de vous connecter en utilisant un compte Google, comme c'est le cas pour tout smartphone ou tablette Android.

Pendant le processus d'installation, vous pouvez rencontrer des messages d'erreur tels que « L'accélération matérielle n'est pas disponible sur votre système » ou « Cet hôte supporte Intel VT-x, mais il est désactivé ». L'activation des fonctions d'accélération matérielle aide les applications de virtualisation à s'exécuter plus facilement et beaucoup plus rapidement. Les applications comme BlueStacks exécutent pratiquement un système d'exploitation complet sur votre système actuel.

Étape 2 : Installation de l'APK de Azərbaycan Tarixi Xronologiya

Si vous n'avez pas installé d'autres programmes associés au type de fichier APK, BlueStacks ouvrira automatiquement les fichiers APK. Double-cliquez sur le fichier pour lancer BlueStacks et installer l'application. Vous pouvez également glisser le fichier APK et le déposer sur l'écran d'accueil BlueStacks. Confirmez que vous voulez installer l'application, et elle apparaîtra sur votre écran d'accueil BlueStacks après l'installation.

Et voilà ! Maintenant, vous avez installé Azərbaycan Tarixi Xronologiya avec succès sur votre ordinateur en utilisant BlueStacks.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion ci-dessous.

Notes et avis

4,7 étoiles sur 5 - 685 avis
5
596
4
33
3
17
2
13
1
26

(*) is required

Advertisement
Azərbaycan və ya rəsmi adı ilə Azərbaycan Respublikası — Cənubi Qafqazda , Xəzər dənizi hövzəsində yerləşir. Şimaldan Rusiya (Dağıstan), Gürcüstan, qərbdən Ermənistan, Türkiyə və cənubdan İran ilə həmsərhəddir. Azərbaycanın ekslavı olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ermənistanla şimal-şərqdə, İranla qərbdə və Türkiyə ilə şimal-qərbdən həmsərhəddir. Paytaxtı Bakı şəhəridir. Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi (Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayon) Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal edilib, bu da ölkə ərazisinin 20 faizini təşkil edir.

Dövlət sərhədləri cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 392 km, şimali-qərbdən Gürcüstan ilə 471 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir.Su sərhədi 825 kilometrdir.

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ən enli sahəsinin uzunluğu 456 kilometrdir.

1918-ci ilin 28 may günü müsəlman şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı gündür. 30 avqust 1991-ci ildə SSRİ tərkibində "müttəfiq respublika" statusunda olan Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında" deklarasiya, 18 oktyabr 1991-ci il tarixində isə "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya Aktı qəbul etdi. Bu tarix müasir Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin bərpası günü sayılır.

Hazırda Azərbaycan qədim tarix və mədəniyyət irsinə malik dünyəvi və unitar dövlət olub, etnik Azərbaycan çoxluğuna sahib ölkədir. Azərbaycan altı müstəqil türk dövlətindən biridir. Respublikanın 158 ölkə ilə diplomatik münasibəti vardır, 38 beynəlxalq təşkilatın üzvüdür.
  • Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.
  • Allows an application to modify the current configuration, such as locale.
  • Allows an application to write to external storage.
  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows an app to create windows using the type TYPE_APPLICATION_OVERLAY, shown on top of all other apps.
  • Allows an application to read from external storage.
Dessins animés azerbaïdjanais rəsm nom ou ilə azerbaïdjanaise Respublikasi - Cənub au Qafqaz, Xəzə est dəniz l'hövzəsində est yerləş. SIMAL de Rusia (Daghestan), de la Géorgie, de qərbdən Ermənis, de l'Iran la həmsərhəd de Türkiyə Cartoons cənub. Ekslav avec le azerbaïdjanaise de Nakhitchevan Muxtar Respublikasi Ermənist il SIMAL-şərqdə, avec les dessins animés de l'Iran Türkiyə ilə SIMAL-qərbdən est həmsərhəd. Regardez Paytaxt est şəhər. Un hissəs de ərazi Azerbaïdjan (Haut-Karabakh 7 Cartoons rayonne adjacente) Ermənis de Respublikasi tərəfindən occupation edilib, qui est de 20 təşkil ölkə ərazi d'intérêt.

Dövlət sərhədlər avec l'Iran 765 km de la cənub Cartoons Türkiyə ilə 15 km de Rusia SIMAL ilə 392 km, le slogan doit-qərbdən Géorgie ilə 471 km et 1007 km həmsərhəddir.s qərbdən Ermənis de ilə était sərhə est 825 km.

Xəzə est dəniz dans le secteur azerbaïdjanais de la largeur est de 456 ən sahəs de kilomètre de longueur.

Le 28 mai, jour de 1918-cu il est le jour où le financement müsəl şərqində parlamentl la première blessure de l'Azerbaïdjan Xalq Cümhuriyyət Respublika. 30 avqust 1991-ci ildə ISRS tərkibində "müttəfiq Respublika" Soviet suprême de la Respublikasi Azerbaïdjan avec le statut "de bərpa de l'Azerbaïdjan Respublikasi dövlət müstəqilliy dans haqqinda" deklarasi, 18 Oktyabr 1991-ci il tarixində isə "dövlət müstəqilli azerbaïdjanais Respublikasi dans haqqinda" Konstitusi communes était routes qəbul ,. Cette Tarixi considéré bərpa le jour de müstəqilliy de dövlət Azerbaïdjan contemporain.

Je qə les azerbaïdjanais prêts Tarixi BD BD mədəniyyət propriétaires irsinə dünyəv l'dövlət unitaire olub sont d'origine ethnique azerbaïdjanaise çoxlug des propriétaires. La Turquie est l'un des six müstəqil dövlətindən azerbaïdjanaise. Respublika a 158 ölkə l'münasibət ilə diplomatique, le 38 beynəlxalq est təşkilat membre.